Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

housesἈνάμεσα στούς τρεῖς κορυφαίους, στήν κατηγορία "Ἐνεργειακά Νησιά" τῶν βραβείων Βιώσιμης Ἐνέργειας (EU Sustainable Energy Awards), βρίσκεται τό νησί τῆς Τήλου, τό ὁποῖο ἀνήκει ἐκκλησιαστικά στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, μέ τό καινοτόμο ἔργο «TILOS», ὕστερα ἀπό ἐπιλογή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Τό ἔργο εἶναι ἐπίσης ὑποψήφιο γιά τό βραβεῖο κοινοῦ, καί τά ἀποτελέσματα θά ἀνακοινωθοῦν στίς 20 Ἰουνίου, ἡμέρα ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν τοῦ σημαντικότερου συνεδρίου στήν Εὐρώπη σέ θέματα πολιτικῆς γιά τή βιώσιμη ἐνέργεια EUSEW (EU Sustainable Energy Week).

Ὑποψήφια στά εὐρωπαϊκά βραβεῖα Βιώσιμης Ἐνέργειας εἶναι ἡ Τῆλος, μέ τό ὁμώνυμο, πρωτοποριακό ἔργο TILOS. Τό ἔργο αὐτό, στό ὁποῖο συμμετέχουν 13 ἑταῖροι ἀπό 7 εὐρωπαϊκές χῶρες, μέ ἐπικεφαλῆς τό Ἐργαστήριο Ἤπιων Μορφῶν Ἐνέργειας & Προστασίας τοῦ Περιβάλλοντος τοῦ ΑΕΙ Πειραιᾶ TT καί μέ συμμετοχή ἐπίσης ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς τοῦ ΔΕΔΔΗΕ, τῆς ἑταιρίας EUNICE, τῆς ἑταιρίας Eurosol καί τῆς περιβαλλοντικῆς ὀργάνωσης WWF Ἑλλάς, φιλοδοξεῖ, μέ τή στήριξη τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί τοῦ Δήμου Τήλου, νά ἐπιτύχει τή μέγιστη, καί σχεδόν καθολική ἐνεργειακή αὐτονομία γιά τό ἀκριτικό νησί μας, τό ὁποῖο μέχρι σήμερα τροφοδοτεῖται μέ ἠλεκτρική ἐνέργεια ἀπό τόν πετρελαϊκό σταθμό τῆς Κῶ μέσω ὑποβρύχιας διασύνδεσης.
TILOS Flyer ELΤό καινοτόμο σύστημα, τό ὁποῖο βρίσκεται σέ φάση ἐγκατάστασης στό νησί, εἶναι ὑβριδικό, καθώς συνδυάζει τεχνολογίες τόσο παραγωγῆς (ἀνεμογεννήτρια καί φωτοβολταϊκό πάρκο), ὅσο καί ἀποθήκευσης ἐνέργειας (συσσωρευτές), καί εἶναι τό πρῶτο τοῦ εἴδους του πού πραγματοποιεῖται στή Μεσόγειο, μέ δυνατότητα ἐπίσης ἐξαγωγῶν ἐγγυημένης ἐνέργειας πρός τό ἠλεκτρικό δίκτυο τῆς Κῶ.
Στήν παροῦσα φάση, καί χωρίς τήν παραμικρή οἰκονομική ἐπιβάρυνση τῶν κατοίκων, πραγματοποιεῖται ἐπίσης ἐγκατάσταση ἔξυπνων μετρητῶν στό σύνολο σχεδόν τῶν οἰκημάτων τοῦ νησιοῦ, μέ δυνατότητα καί διαχείρισης τῶν ἠλεκτρικῶν φορτίων πρός ὄφελος τῶν νησιωτῶν, καθιστώντας τήν Τῆλο τήν πρώτη περιοχή στή χώρα ὅπου πραγματοποιοῦνται ἐγκαταστάσεις ἔξυπνων μετρητῶν σέ καθολικό βαθμό.
Τόν Ἰούνιο τό ἔργο περνᾶ στήν πιό σημαντική φάση του, καθώς θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐγκατάσταση μεσαίας ἰσχύος ἀνεμογεννήτριας καί φωτοβολταϊκού πάρκου, ἐνῶ μέ τήν ἔλευση καί τῶν συσσωρευτῶν (μπαταριῶν) στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ τό ὁλοκληρωμένο πλέον σύστημα θά τεθεῖ σέ δοκιμαστική λειτουργία.
01Ἡ ἐπιτυχής ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου στίς ἀρχές τοῦ 2019 θά σημάνει μία νέα ἐποχή γιά τή νησιωτικότητα παγκοσμίως, καθώς οἱ τεχνολογικές λύσεις πού ἀναπτύσσει ἀπαντοῦν σέ προβλήματα διασύνδεσης καί ἀσφάλειας ἐνεργειακοῦ ἐφοδιασμοῦ, προωθώντας τήν ἐνεργειακή αὐτονομία τῶν νησιῶν, καθώς καί τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρυπογόνο καί ἀκριβό πετρέλαιο.
Ἀπό τήν ἰστοσελίδα τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας, καλοῦμε ὅλους σας νά κλικάρετε στόν κατωτέρω σύνδεσμο, γιά νά ψηφίσετε τήν ὑποψηφιότητα τῆς Τήλου μας καί νά χαρίσετε στό ἀκριτικό νησί μας τό πρῶτο βραβεῖο, πού ἀντικειμενικά ἀξίζει: http://eusew.eu/awards-public-vote

 livadia tilos

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top