ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ 3η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου «Δρακούντας» Σύμης, ὥρα 07:30.

ΠΕΜΠΤΗ 7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 18:00.
Τήν 20:00 θά τελέσει τήν Ἱερά Παράκλησιν τοῦ Ἀρχαγγέλου εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:30.
Τό ἑσπέρας ὁ Σεβασμιώτατος θά προστῆ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου «Δρακούντας» Σύμης, ὥρα 18:00.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου «Δρακούντας» Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς, εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:30.

ΤΡΙΤΗ 12η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πολεως τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πολεως τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης ὥρα 07:30.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας θά δεχθῇ τάς ἑορτίους εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζον Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἐνορία Ἀναλήψεως Χριστοῦ πόλεως Ρόδου, ὅπου θά προστῆ τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Συλλόγου Συμιακῶν Ρόδου "ὁ Γλαῦκος" διά τήν πανήγυρη τῆς Συνάξεως τῶν Ταξιαρχῶν, ὥρα 07:30.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου «Ξίσους» Σύμης, ὥρα 17:00.

ΠΕΜΠΤΗ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου «Ἐλεημονητρίας» Σύμης, ὥρα 07:30.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 23η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:30. Πρό τῆς ἀπολύσεως, θά προστῆ τοῦ ἑξαμήνου Μνημοσύνου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, Βασιλείου Πίτση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἐνορίαν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 07:30.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Μερκουρίου Νημπορειοῦ Σύμης, ὥρα 17:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Σύμης, ὥρα 07:30.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πεδίου Σύμης, ὥρα 07:30.
Εὐθύς μετά θά ἀκολουθήση ἑόρτιος ἐκδήλωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου.

Publish modules to the "offcanvs" position.