ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγάλου Σωτῆρος Σύμης, ὥρα 07:30.

Τό ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὥρα 17:30.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νήσου Χάλκης, ὥρα 07:30.

Λόγῳ δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ὁ Σεβασμιώτατος θά παραμείνει ἐν Σύμῃ καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Χώρας Σύμης.

ΠΕΜΠΤΗ 30η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 07:30.

 

Publish modules to the "offcanvs" position.