ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί θά ψάλλει τήν Δ΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 18:30.

232

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 07:15.

232
Ἐν συνεχείᾳ θά προστῆ τῆς Πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, περί ὥρα 11:30.

232

Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὅπου θά τελέσει τόν Καταμερισμόν τῶν Ἁγίων Λειψάνων ἐπί τῇ Ἀκολουθίᾳ τήν ἐπαύριον, τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 18:00.

232

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 26η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά τελέσει τά Ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱ. Παρεκκλησίου Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης καί ἐν συνεχείᾳ τήν Θεία Λειτουργία ὥρα 07:15.

 

  Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως