ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 2

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Παρεκκλήσιον Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου τοῦ Ἱ. Μονυδρίου Προφήτου Ἠλιού Βίγλας Σύμης, ὥρα 17:00.

ΠΕΜΠΤΗ 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ-ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 5η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΡΙΤΗ 7η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ Σύμης, ὥρα 07:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Μεγάλου Σωτῆρος, ἔνθα πανηγυρίζει τό Ἱερόν αὐτῆς Παρεκκλήσιον, τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 12η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Μελετίου τοῦ ἐν Ρόδῳ ἀσκήσαντος, ὥρα 07:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ψυχοσαββάτου καί θά τελέση τό Μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 17:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ 19η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ 26η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης ὥρα 07:15

****

Τό ἑσπέρας, θά προστῆ τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς «Συγγνώμης», εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 18:00.

 

  Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως