ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

1

ΚΥΡΙΑΚΗ 8η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ τό Ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ Μακαριστοῦ Προκατόχου του, Α΄ Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου, ὥρα 07:15.

ΤΡΙΤΗ 17η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Μεγάλου Σωτῆρος, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου αὐτῆς, ὥρα 07:15.

****

Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης ὥραν 18:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Ἐξωκκλήσιον Παναγίας Παραμυθίας τῆς οἰκογενείας Κων/νου καί Κλεάνθης Μοσκιοῦ, ὥρα 07:15.

 

  Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως