ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

JCINFNTΚΥΡΙΑΚΗ 4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση εἰς τόν Ὄρθρον καί τήν Θεία Λειτουργία εἰς τό πανηγυρίζον Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγίας Βαρβάρας, Παναγίας «Καμπιώτισσας» Σύμης, ὥρα 07:15.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τό ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου «Τσαγκριᾶς» Σύμης, ὥρα 17:00.

ΤΡΙΤΗ 6η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Χώρας Σύμης, ὥρα 07:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυρού Σύμης ὥρα 07:15.

Τό Ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Σπυρίδωνος «Νημπορειοῦ» Σύμης, ὥρα 17:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Πεδίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 17:00.

ΠΕΜΠΤΗ 15η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διά τήν Πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Κελλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, τῶν "Τυπογράφων".

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων (ἄνευ Θείας Λειτουργίας)  εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Σύμης ὥρα 08:00.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 17:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 06:30.
***
Τό ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 18:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία ὡσαύτως εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΡΙΤΗ 27η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Σύμης, ὥρα 07:15.

***

Τό ἑσπέρας καἰ ὥρα 17:30 εἰς τό κλειστόν Γυμναστήριον «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΝΟΥΛΛΑΣ» ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά παραστῆ εἰς τήν ἑορταστική ἐκδήλωσιν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Σύμης καί θά εὐλογήση τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὥρα 18:00.

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως