ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Theotokos

ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τήν Ἱ. Μονήν Πανορμίτου Σύμης, τό ἑσπέρας καί ὥρα 19:00.

ΤΡΙΤΗ 2α ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΕΜΠΤΗ 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τήν ἑορτάζουσα Ἱ. Μονή Μεγάλου Σωτῆρος Σύμης, ὥρα 19:00, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου θά πραγματοποιηθεῖ τό παραδοσιακό πανηγύρι.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θ. Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Μεγάλου Σωτῆρος Σύμης, ὥρα 07:30.

Τό ἑσπέρας καί ὥραν 19:00 θά προστῆ τῆς ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὅπου ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καί θά ἀκολουθήσῃ Ἀρτοκλασία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 18:30.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τό Ἱ. Παρεκκλήσιον Παναγίας Ἑλέσσας Κάστρου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΡΙΤΗ 9η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πεδίου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τό Ἱ. Μονύδριον Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΕΜΠΤΗ 11η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Πειραιωτίσσης Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τό Ἱ. Παρεκκλήσιον Παναγίας Πορτιανῆς Κάστρου Σύμης, ὥρα 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 14η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Προσκυνηματικόν Ναόν Παναγίας Ἀληθινῆς Σύμης, ὥρα 07:30.

ΤΡΙΤΗ 16η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Μονύδριον τῆς Παναγίας (Ἔξω Παναΐδι) Νημπορειοῦ Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου ὥρα 07:15.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά παραστῆ εἰς τήν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἐπετειακήν καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν τιμῆς καί μνήμης ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, ἥτις θά λάβη χώρα ἐν τῷ ἐν τῷ αὐλίῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης,
τό ἑσπέρας καί ὥρα 20:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σύμης, ἐπί τῇ Συνάξει τῆς ἐκεῖ ἀποτεθησαυρισμένης Ἱ. Εἰκόνος Παναγίας «τοῦ Χάρου», μετά Ἱ. Μνημοσύνου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας θά παραστῆ εἰς ἑτέραν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἐπετειακήν καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν τιμῆς καί μνήμης ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, ἥτις θά λάβη χώρα ἐν τῷ αὐλίῳ χώρῳ τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης ὥρα 20:30.

ΤΡΙΤΗ 23η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τήν Ἱ. Μονή Μεγάλου Σωτῆρος Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῇ Πανηγύρει τοῦ ὁμωνύμου τῆς Ἱ. Μονῆς Παρεκκλησίου, 07:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Φανουρίου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28η & ΔΕΥΤΕΡΑ 29η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται ἐν Χάλκῃ, ὅπου θά προστῆ τῆς Πανηγύρεως τῆς ἐκεῖσε Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου «Ἀλάργα».

ΤΕΤΑΡΤΗ 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῇ Συνάξει τῆς ἐκεῖ ἀποτεθησαυρισμένης Ἱ. Εἰκόνος Παναγίας «Γλυστριανῆς», ὥρα 07:15.

  Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως