ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Νήσου Χάλκης, ὥρα 07:30.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στήν Ἱερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 18:30.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀρχικῶς στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ἐν συνεχείᾳ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης καί τέλος στήν Ἱερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης, μέ ὥρα ἐνάρξεως 19:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λιβαδίων Νήσου Τήλου, ὥρα 07:30.

Τό ἑσπέρας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, εἰς τόν ὁποῖον τούς ὕμνους θά ἀποδώσῃ ἡ Χορωδία τοῦ Φροντιστηρίου Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὥρα 19:00.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟΥ 20η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σύμης, ὥρα 07:30.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως