ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Ἀναστάσιμον Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἀποδόσει τοῦ Πάσχα εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, ὥρα 07:15.

ΠΕΜΠΤΗ 2α ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Χώρας Σύμης, ὥρα 07:15.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου καί ὥραν 19:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 12η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου, θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἑσπερινόν τῆς Γονυκλισίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας θά χοροστατήση εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ὥρα 19:00. Μετά τό πέρας θά λάβη χώρα στό «Πλατύ» τοῦ Ναοῦ τό παραδοσιακό «πανηγύρι» τῆς Ἁγίας Τριάδος.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 13η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου, θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἐνορίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὥρα 07:15.

ΤΡΙΤΗ 28η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἰς τό πανηγυρίζον φερώνυμον Ἐξωκκλήσιον Ξίσους, ὥρα 19:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Νήσου Τευτλούσης (Σεσκλίου) Σύμης, ὥρα 07:15.

Publish modules to the "offcanvs" position.