Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 2023 ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

IMG 20230413 193135

Σήμερα τό ἑσπέρας, Μεγάλη Πέμπτη 13η Ἀπριλίου 2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου μας, πού τελέστηκε μέ τήν συμμετοχή πλήθους Πιστῶν σέ κλίμα βαθιᾶς κατανύξεως. Πρόκειται γιά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅπου ἀναγνώσθηκαν τά «Δώδεκα Εὐαγγέλια», δηλαδή ὅλες ἐκεῖνες οἱ εὐαγγελικές περικοπές οἱ ὁποῖες περιγράφουν μέ συγκλονιστικό τρόπο τά γεγονότα ἀπό τόν Μυστικό Δεῖπνο, τήν ὑπερφυᾶ προσευχή τοῦ Κυρίου μας στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τήν προδοσία τοῦ Ἰούδα, τήν δίκη τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τούς ἀρχιερεῖς καί τόν Πόντιο Πιλάτο, ἕως τήν ἀνάβασή Του στόν φρικτό Γολγοθά καί τήν Σταύρωσή Του. Μέ τό ἀπαράμιλλο αὐτό τελετουργικό τῆς ἀκολουθίας καί τήν λιτάνευση τοῦ Ἐσταυρωμένου, ἐπί αἰῶνες οἱ Πιστοί μας βιώνουν ὀρθοδόξως τά κοσμοσωτήρια Πάθη τοῦ Θεανθρώπου καί συμμετέχουν ἐναργῶς στήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀνέγνωσε κατά τήν τάξη τό πρῶτο εὐαγγέλιο, τό λεγόμενο «τῆς Διαθήκης», ἐνῶ ὁ π. Στέφανος Μακρῆς ἐφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μετά τῶν Διακόνων π. Γεωργίου καί π. Παύλου, ἐν ἀπολύτῳ σιγῇ καί κατανύξει, μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ πέμπτου εὐαγγελίου, λιτάνευσαν τόν Ἐσταυρωμένο καί ἔστησαν Αὐτόν εἰς τό κέντρο τοῦ κυρίως Ναοῦ, πρός προσκύνηση ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως καί τῶν πιστῶν. Τά ἀναλόγια διακόνησαν καί ἀπέδωσαν σεμνοπρεπῶς τήν ἱερά Ὑμνωδία, ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς καί ὁ υἱός αὐτοῦ, Ἱεροψάλτης κ. Μερκούριος Γιανναράς.

 Ἐφέτος γιά μιά ἀκόμη φορά, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, ἀψηφώντας τόν κόπο καί τήν συσσωρευμένη κούραση τῶν ἡμερῶν, μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας στόν Μητροπολιτικό Ναό, μετέβη καί χοροστάτησε τῆς ἰδίας Ἀκολουθίας στόν παλαίφατο Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν. Τήν Ἀκολουθία τέλεσε ὁ π. Ἀντώνιος Μανιάς, πλαισιούμενος ἀπό τούς Διακόνους π. Γεώργιο καί π. Παῦλο, ἐνῶ τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησε γλυκυφθόγγως, ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἀγαπητός Μιχελής.

Ἔτσι ἕνεκα τῆς εὐλαβοῦς αὐτῆς ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολίτου μας, τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς Σταυρώσεως, κατά τήν ὁποία ὁ Ἱερός αὐτός Ναός ἄγει καί σεπτή Πανήγυρη, ἐδόθη ἡ εὐλογημένη εὐκαιρία στούς πιστούς τῆς ἄνω Χώρας ὅπου βρίσκεται, νά σπεύσουν μέ ἔκδηλη χαρά καί ἱκανοποίηση, γιά νά προσευχηθοῦν καί νά ἐκζητήσουν τό ἔλεος καί τήν Χάρη τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τίς δύο προαναφερόμενες Ἀκολουθίες.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

232

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ