Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 2023 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΣΥΜΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 IMG 20230409 200520

Σήμερα τό ἑσπέρας, Μεγάλη Δευτέρα 10η Ἀπριλίου 2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τρίτης, στόν Ἱ. Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, σέ ἰδιαίτερο κλίμα κατανύξεως καί ἱεροπρεπείας, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Ἐφημέριο π. Φιλόθεο Κάλφα καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἀναστάσιος Μπαλής, ἐνῶ προσῆλθαν γιά νά συμπροσευχηθοῦν ἀρκετοί Χριστιανοί μας μέ τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα.

Τὸ Συναξάρι τῆς ἡμέρας ἀναφέρεται στήν Παραβολὴ τῶν Δέκα παρθένων, τῶν πέντε φρονίμων καὶ τῶν πέντε ἀνοήτων, ποὺ ἡ συμπεριφορὰ τους πρέπει νά μᾶς παραδειγματίσει ἀνάλογα. Ἡ παραβολὴ αὐτὴ ἔχει ὡς σκοπὸ νὰ θυμίσει στοὺς πιστοὺς πὼς ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου θὰ γίνει ξαφνικά, θὰ ἔρθει «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί» (Α΄ Θεσ. ε΄,2). Γι' αὐτὸ θὰ πρέπει οἱ πιστοὶ νὰ εἶναι πάντοτε, ἀνὰ πάσα στιγμὴ ἕτοιμοι, γιὰ τὴν ὑποδοχή Του, διαφορετικὰ θὰ μείνουν ἔξω ἀπὸ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι οἱ θεῖοι Πατέρες ἔκριναν σκόπιμο νὰ ἀφιερώσουν αὐτήν τήν ἡμέρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος στὴν ἀνάμνηση τῆς ἐσχατολογικῆς αὐτῆς παραβολῆς. Τὸ κατανυκτικὸ κλίμα αὐτῶν τῶν ἁγίων ἡμερῶν εἶναι ἡ καλλίτερη στιγμὴ γιὰ νὰ ὑπενθυμίσει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία στοὺς πιστοὺς τὸ φοβερὸ καὶ ἀπρόοπτό τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου. Ἐπίσης ἡ ἐγρήγορση εἶναι συνυφασμένη καί μὲ τὸ Πάθος τοῦ Θεανθρώπου. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος κατὰ τὴ δραματικὴ νύκτα τῆς συλλήψεώς Του στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ τόνιζε στοὺς μαθητὲς του «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε» (Μάρκ.14:38).

Ἡ ὑμνολογία μᾶς θυμίζει ἐπίσης τὴν παραβολὴ τῶν ταλάντων καὶ μᾶς παρακινεῖ νά καλλιεργοῦμε τὰ προσωπικά χαρίσματα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, ὅσες δηλαδή ὑλικές ἤ πνευματικές δυνατότητες ἔχουμε, πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός ὄφελος τῶν ἀνθρώπων. Ἐφ’ ὅσον ἀξιοποιοῦμε αὐτά, χωρίς ἰδιοτέλεια καί ἐγωϊσμό, χωρίς νά τά περιορίζουμε μόνο στόν ἑαυτό μας, ἀλλά προσφέροντάς τα εὐεργετικά καί στούς ἀδελφούς, εὐελπιστοῦμε νά ἀκούσουμε ἀπό τόν Δικαιοκρίτη Χριστό, τό «εἴσελθε δοῦλε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου».

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα.