ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΛΙΚΩΝΙΔΟΣ ΣΥΜΗΣ

 Eorti Lazarou 23

Ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.