Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 2023 ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

IMG 20230325 090740

Μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη καί λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἐφέτος Παρασκευή 24η καί Σάββατο 25η Μαρτίου 2023 καί στήν Σύμη, τήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ διπλή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί παράλληλα ἡ ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Τό ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ὁ πανηγυρίζων ἐνοριακός Ἱερός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος δεσπόζει σέ περίοπτη θέση δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ γραφικοῦ λιμανιοῦ τοῦ νησιοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἐψάλη ἡ Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Πατροῦ, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀνδρέου Δημητρίου, τοῦ Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτοπρ. Στεφ. Μακρῆ, τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Πρεσβ. Ἀντωνίου Μανιᾶ, τῶν λοιπῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου καί τῶν Διακόνων μας π. Γεωργίου Κακακιοῦ καί π. Παύλου Τερεζάκη. Τά δέ ἀναλόγια ἐκόσμησαν χοροί Ἱεροψαλτῶν μέ ἐπικεφαλῆς δεξιά τόν Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Ἀγαπητό Μιχελλῆ καί ἀριστερά τόν Ἱεροψάλτη κ. Πανορμίτη Κακακιό.

Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἐμπνευσμένη προσλαλιά του, μίλησε γιά τό συγκλονιστικὸ γεγονὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο ἦρθε στὸν κόσμο ἡ πανευφρόσυνη εἴδηση τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ἦταν ὁ πρόθυμος ὑπηρέτης τοῦ ἀσύλληπτου μυστηρίου τῆς θείας ἐνσαρκώσεως καί ἀποστέλλεται στὴν ταπεινὴ κόρη τῆς Ναζαρέτ, τὴν πανάχραντη Μαρία γιά νά τῆς ἀποκαλύψει τὴν προαιώνια βουλὴ τοῦ Θεοῦ μὲ τόν οὐράνιο καί πρωτάκουστο χαιρετισμό: «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου». Καὶ ὅταν ἡ ἁγνὴ Παρθένος, μετὰ τὶς ἀπαραίτητες διευκρινίσεις, συγκατατίθεται ἐλεύθερα καὶ προσφέρει τόν ἑαυτό Της μέ τά ἀνεπανάληπτα λόγια: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου», ἀμέσως λαμβάνει χώρα μὲ τὴν ἐπισκίαση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ θεία ἐνσάρκωση: «Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται» καί ὑλοποιεῖται ἔτσι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου.

IMG 20230324 191625Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας ὁ περικαλλής Θεομητορικός Ναός ἦταν κατάμεστος ἀπό τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς, τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκα, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Νικήτα Γρύλλη καί Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιά νά ἀνάψουν τό κερί τους καί νά προσευχηθοῦν, λαμβάνοντας τήν Χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας, ἡ δραστήρια Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καί οἱ εὐσεβεῖς κυρίες τῆς Ἐνορίας, προσέφεραν πρός ὅλους τούς ἐκκλησιαζόμενους - ἀλλά καί πρός ὅλους ἐκείνους τούς πιστούς πού ἔφθαναν μέχρι ἀργά τό βράδυ - ὡς παραδοσιακό κέρασμα, τό συμιακό ἀκούμι.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στόν συγκεκριμένο Ναό, ὁ Πανηγυρικός αὐτός Ἑσπερινός ἀποκτᾶ περισσότερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, μέ τήν διατήρηση τοῦ παλαιοῦ ἐθίμου τῆς φωταψίας τῶν φαναριῶν καθ’ ὅλη τήν περίμετρο τοῦ λιμανιοῦ τῆς Σύμης, τά ὁποῖα ἀπό τό ὑπερυψωμένο προαύλιο τοῦ Ναοῦ, δημιουργοῦν στόν προσκυνητῆ, ἕνα πραγματικά φαντασμαγορικό θέαμα.

Σήμερα, Σάββατο πρωί, κυριώνυμος ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου εὐλόγησε τούς παρατιθέμενους Ἄρτους καί ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, ἔχοντας συλλειτουργούς, ὡς ἐχθές ἅπαντας τούς Ἐφημερίους τῆς Σύμης, μετά τῶν Διακόνων. Μετά τήν Ἀπόλυση πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν τῆς Ἐνορίας. Στήν λειτουργική σύναξη, ἐκτός τῶν εὐαρίθμων πιστῶν, παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Περιφέρειας Νοτίου Αἰγαίου, ὁ Διοικητής Δ.Α.Ν. τῆς Σύμης Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Βρανάς, ὁ Διοικητής τοῦ 549 Τ.Ε. Σύμης Ἀνχης κ. Γεώργιος Καμπίλαυκος, ἡ Λιμενάρχης Σύμης κ. Δέσποινα Χουχουρέλου, μετά τῶν ἀντίστοιχων ἀντιπροσωπειῶν, καθώς καί Ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων.

Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ φιλόξενου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας καί τῶν κυριῶν αὐτῆς προσφέρθηκαν στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους καφές καί πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, προκειμένου τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

IMG 4224Ἐν συνεχείᾳ μέ κάθε ἐπισημότητα ἑορτάστηκε καί ἡ Ἐθνική ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Συμφώνως μέ τό πρόγραμμα τοῦ Δήμου μας, ὥρα 11:30 ἐτελέσθη ἡ ἐπίσημη δοξολογία εἰς τόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ἐκ τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Νήσου μας. Παρόντες ὅλοι οἱ ὡς ἄνω ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα.

Μετά τήν Ἀπόλυση τῆς Δοξολογίας τόν Πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ καθηγήτρια τοῦ «Πανορμιτείου» Γυμνασίου Σύμης κ. Χρυσάνθη Καψούρη, καί ὁ ἱ. Κλῆρος μέ τίς Ἀρχές, τούς Μαθητές καί τόν Λαό, μετέβησαν στό χῶρο τοῦ Ἡρώου τῶν Πεσόντων, ὅπου ἀνεπέμφθη, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν «πάντων τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἡμῶν ἀγῶσιν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγωνισαμένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων» καί κατετέθησαν στεφάνια ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἀρχῶν.IMG 4313

Ἀκολούθησε ἡ παρέλαση ὑπό τούς ἤχους ἐθνικῶν μας ἐμβατηρίων, μέ τόν κόσμο νά χειροκροτᾶ μέ σθένος καί ἐνθουσιασμό. Τήν παρέλαση ξεκίνησαν οἱ μικροί μαθητές τῶν Νηπιαγωγείων καί ἀκολούθησαν οἱ Πρόσκοποι, τά Δημοτικά Σχολεῖα,  Μέλη τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης, ἐν συνεχείᾳ οἱ Μαθητές τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου καί τῶν Λυκείων τοῦ Νησιοῦ. Τήν παρέλαση ὁλοκλήρωσαν μέ ἐθνική ὑπερηφάνεια καί «ἠθικόν ἀκμαιότατον» οἱ μάχιμοι στρατιῶτες τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης, οἱ ὁποῖοι ἐν τέλει ἔκλεισαν καί τήν ὅλη ἐκδήλωση μέ τήν τελετή «καλύψεως» τῆς Σημαίας, ψάλλοντας τόν Ἐθνικό Ὕμνο.

Ἀκολουθοῦν ἀνά ἑνότητες, φωτογραφικά στιγμιότυπα.

 

 

 

Α) ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

232

 

Β) ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

232

 

Γ) ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΙΣ