ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΟΥ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΜΗΣ

IMG 20230210 081546

 Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Σύμης, εὐχαρίστως φέρει εἰς γνώσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὅτι κατόπιν τῆς προηγηθείσης ἀγαστῆς συνεργασίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου μετά τῆς Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ κ. Λίνας Μενδώνη καί τινῶν ἄλλων παραγόντων, σήμερα 21η Μαρτίου 2023, ἄρχισε νά ὑλοποιεῖται ἐπί τέλους ἡ ἀπό τοῦ ἔτους 2016 ἐκπονηθεῖσα ἀρχιτεκτονική μελέτη ἀποκατάστασης καί διάσωσης τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τήν ὁποία χρηματοδότησε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Οἱ ἐργασίες ξεκίνησαν μέ τήν τοποθέτηση ἰκριωμάτων, ὥστε νά ὁλοκληρωθεῖ τό ἔργο: «Στερέωση καί ἀποκατάσταση κωδωνοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου στή Σύμη», ἐκτιμώμενης ἀξίας 645.161,29 € (πλέον ΦΠΑ)», τό κόστος τοῦ ὁποίου ἀνέλαβε τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.

Ἀνάδοχος τοῦ ἔργου, ἀνεδείχθη κατόπιν τοῦ γενομένου, μέ τήν εὐθύνη τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργείου, δημοσίου μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ, ὁ οἰκονομικός φορέας "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ".

Σημειώνεται ὅτι τό λιθόκτιστο αὐτό μνημεῖο λόγω παλαιῶν σεισμῶν καί πολλῶν ἄλλων φθοροποιῶν παραγόντων, ἔχει ὑποστεῖ ἐμφανεστάτη κλίση μέ ὁρατό κίνδυνο πιθανῆς καταρρεύσεως καί ἐνδεχομένως προκλήσεως σοβαροῦ ἀτυχήματος, ἀφοῦ εὑρίσκεται εἰς τό κέντρο τῆς κάτω πόλεως καί καθημερινῶς κάτωθεν αὐτοῦ διέρχονται ἑκαντοντάδες περίοικοι, τουρίστες καί πρό παντός οἱ μαθητές τοῦ γειτνιάζοντος Πετριδείου Δημοτικοῦ Σχολείου.

Ἡ χαροποιός αὐτή ἐξέλιξη δίνει τέλος εἰς τό ἐπί σειράν ἐτῶν ἄλυτο πρόβλημα ἐπικινδυνότητος τοῦ Κωδωνοστασίου, τό ὁποῖο εἶναι κτίσμα τοῦ ἔτους 1880, ἔχει ὕψος περίπου 21 μέτρα καί μέ τά ἰδιαίτερα δομικά του ὑλικά, ἀποτελεῖ μοναδικό εἶδος ἀρχιτεκτονικῆς, μά καί σῆμα κατατεθέν τῆς Νήσου μας.

Ἀκολουθοῦν οἱ σχετικές φωτογραφίες.