Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

 6240898

 Εἰς τὸν Πάνσεπτο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἑορτάσθη κατὰ τὸ διήμερον 23η καὶ 24η Ἰουνίου 2022, τουτέστιν 10η-11η Ἰουνίου, σύμφωνα μέ τό ἐν ἰσχύϊ ἐκεῖ Γρηγοριανό ἡμερολόγιο, μέ ἱερά κατάνυξη καί σεμνή μεγαλοπρέπεια κατά τὸ Ἁγιορειτικό Τυπικό, ἡ ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῆς Θαυματουργῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι».

Τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως καὶ τῆς ὁλονυκτίου Ἀγρυπνίας προέστη, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καὶ Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομος, μέ τήν συμμετοχή ἀντιπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἄθω, πολλῶν Καρεωτῶν Πατέρων, ὡς καί εὐαρίθμων εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς του στὴν «Ἀθωνικὴ πρωτεύουσα», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας συναντήθη μὲ τὸν νέο Πρωτεπιστάτη μοναχό Χριστοφόρο Ἰβηρίτη καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, τὰ ὁποία εὐχαρίστησε γιὰ τὴν πρόσκληση νὰ προστῇ τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι», εὐχόμενος τὰ δέοντα εἰς τήν ἄσκηση τοῦ πολυεύθυνου ἔργου ποὺ ἀνέλαβαν.

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, τὸ «Ἄξιόν Ἐστι», εἶναι μία ἀπὸ τὶς πασίγνωστες εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὸν παλαίφατο Ἱ. Ναὸ τοῦ Πρωτάτου στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀφοῦ θεωρεῖται ὡς «κοινὴ ἐφέστιος προστάτις» ὅλων τῶν Ἁγιορειτικῶν Μονῶν καί φέρει στὸ πλαίσιό της τὶς σφραγίδες καὶ τῶν εἴκοσι.

Ἀρχικὰ ἡ εἰκόνα αὐτὴ βρισκόταν σὲ ἕνα Παντοκρατορινὸ κελλὶ στὴν τοποθεσία τὴν λεγομένη κοιλάδα τοῦ «Ἅδειν» κοντὰ στὴν Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Τὴν 11η Ἰουνίου 980 (κατὰ ἄλλους τὸ 982) ὁ Γέροντας ἀπουσίαζε ἀπὸ τὸ κελλί, εὑρισκόμενος σὲ μία ἀγρυπνία στὶς Καρυές, ἐνῶ εἶχε ἀφήσει μόνο του τὸν ὑποτακτικό του. Ὁ ὑποτακτικός τήν νύχτα ἔκανε μέ τήν παρότρυνση τοῦ Γέροντος τὸν κανόνα του, ἐνῶ ἀκούει κάποια στιγμὴ νὰ τοῦ χτυπᾶνε τὴν πόρτα. Ἀνοίγει καὶ βλέπει ἕναν περαστικὸ νὰ τοῦ ζητᾶ φιλοξενία, αἴτημα τό ὁποῖο πραγματοποιεῖ. Ὅταν ὁ μοναχὸς συνεχίζει τὸν κανόνα του καί φθάνει στὴν θ' ὠδὴ «Τήν Τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ...», τότε ὁ φιλοξενούμενος τόν διακόπτει καὶ τοῦ λέει: «Ὄχι, πρῶτα θὰ πεῖς: «Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς...» ὡς προοίμιο στό Μεγαλυνάριο τῆς Θεοτόκου, πού συνέθεσε ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Κοσμᾶς Ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ. Ὁ μοναχὸς ἐνθουσιασμένος ζητάει νὰ τοῦ γράψει ὁ νέος τὸν ὕμνο γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τὸν ψάλλει καὶ αὐτός. Ἐπειδὴ ὅμως δὲ βρέθηκε μελάνι καὶ χαρτὶ μέσα στὸ κελλί, ὁ μυστηριώδης ξένος μοναχὸς χάραξε θαυματουργικά τὸν ὕμνο μὲ τὸ δάκτυλό του σὲ μία πέτρινη πλάκα, προσθέτοντας ὅτι ἔτσι πρέπει νὰ ψάλλεται στὸ ἑξῆς ὁ ὕμνος αὐτὸς ἀπὸ ὅλους τούς Ὀρθόδοξους καί παραχρῆμα ἔγινε ἄφαντος.

Οἱ Ἁγιορεῖτες κατανοῶντας τό θαυμαστό γεγονός, ἔστειλαν τὴν πλάκα στὸν βασιλιὰ καὶ στὸν Πατριάρχη Νικόλαο Χρυσοβέργη, ὁ ὁποῖος ἐνέκρινε τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἀγγελικοῦ αὐτοῦ ὕμνου στὸ λειτουργικὸ βίο τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν δὲ εἰκόνα, μπροστὰ στὴν ὁποία ἐψάλη γιὰ πρώτη φορά ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος, τὴν μετέφεραν στὸ Πρωτάτο, ὅπου ἐκαθιερώθη νὰ γίνεται καὶ ἡ ἐτήσια πανήγυρις πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου καί εἰς ἀνάμνηση τοῦ θαύματος.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα τῆς Ἱ. Πανηγύρεως.

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ