Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ 2021

 11

Τήν ἡμέρα τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πανηγύρισε καί ἐφέτος Παρασκευή 6η Αὐγούστου 2021 μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἡ Νῆσος τῆς Σύμης, ἡ ὁποία σεμνύνεται μέ τέσσερις Ἱ. Μονές καί Ναούς πού τιμῶνται στήν μεγάλη αὐτή Δεσποτική ἑορτή.

Ἀφ’ ἑσπέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, πεζοπορήσας ἐπί ἡμίσειαν ὥραν, χοροστάτησε κατά τόν Μεγάλο Πανηγυρικό Ἑσπερινό μετ’ ἀρτοκλασίας, στό κατανυκτικό καί κατάγραφο Καθολικό τῆς παλαιφάτου Ἱ. Μονῆς τοῦ «Μικροῦ Σωτῆρος», ἡ ὁποία εὑρίσκεται καταμεσίς τῆς δασώδους ὀρεινῆς τοποθεσίας τῆς «Λυγῆς», ὅπου ἡ συμαϊκή φύση, ὡς ἄλλο Θαβώρ, ἀναδεικνύει μοναδικά τό ἔκπαγλο κάλλος της. Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν, ὁ φιλοξενούμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός Κασσώτης, κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, Συμαῖος τήν καταγωγή, ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος π. Ἐλευθέριος Ὀθίτης καί ὁ Εὐλαβ. Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός.

Τό δέ ἱ. ἀναλόγιο διακόνησαν γλυκυφθόγγως οἱ Ἱεροψάλτες, κ. Δημοσθένης Γιανναράς, Ἐπιστάτης τῆς Μονῆς, ὁ κ. Παναγιώτης Μητροπάνος, ὁ κ. Πανορμίτης Κακακιός κ. ἄ. Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μέ τόν ἐμβριθῆ θεολογικό του λόγο, μύησε τούς πιστούς στά ὑψηλά νοήματα τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, ἐπισημαίνοντας τίς ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μας προσφερόμενες δυνατότητες γιά ἐσωτερική μεταμόρφωση καί μετοχή στό Θαβώριο Φῶς.

Τό ἑπόμενο πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν πανηγυρίζουσα ἐπίσης Ἱ. Μονή «Μεγάλου Σωτῆρος» πού εἶναι Μετόχιο τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου. Συλλειτούργησαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς κυριάρχου Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιος Πατρός, ὁ φιλοξενούμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός Κασσώτης, ὁ Ὁσιολογ. Ἱερομόναχος π. Ἀνδρέας Δημητρίου, ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Σύμης π. Ἀντώνιος Μανιᾶς καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός. Τό ἱ. ἀναλόγιο κόσμησαν, ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου κ. Μερκούριος Γιανναράς καί οἱ Ἱεροψάλτες κ.κ. Ἀγαπητός Μιχελής, Μιχαήλ Κυπριώτης καί Μιχαήλ Τσαβαρῆς. Στήν Θ. Λειτουργία συμμετεῖχαν ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας, ὁ Στρατιωτικός Διοικητής Δ.Α.Ν. Σύμης Σχης (ΠΖ) κ. Χαρ. Στραβοπόδης, ἡ Ἀντιπρύτανις τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Τώνια Μοροπούλου, ἀλλά καί πολυάριθμοι προσκυνητές τόσον ντόπιοι ὅσον καί ἐπισκέπτες, που αὐτή τήν περίοδο κατακλύζουν τό νησί μας.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας δι’ εἰδικῆς εὐχῆς εὐλόγησε τούς νέους καρπούς τῆς ἀμπέλου κατά τήν ἐκκλησιαστική παράδοση τῆς ἡμέρας καί ἐν τέλει ἀπηύθυνε λόγον ἑόρτιον. Ἀργότερα ἀφοῦ προσεφέρθη ὁ παραδοσιακός καφές, διενεμήθη στούς πολυπληθεῖς προσκυνητές ἀτομική συσκευασία γεύματος ἰχθύων, συμφώνως πρός τίς Κανονικές διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς κατά τά εἰθισμένα, μετεφέρθη ἡ ἐφέστιος Ἱ. Εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως ἀπό τήν ὁμώνυμη Μονή, στόν Πανορμίτη. Τήν ἱερά Εἰκόνα συνόδευσε ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Στέφανος Μακρῆς καί ὑπεδέχθη στήν ἐξωτερική εἴσοδο τῆς Μονῆς ὁ Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος Πατρός, διά νά τήν εἰσαγάγει στήν Ἱ. Μονή τοῦ Ταξιάρχου, στήν Πύλη τῆς ὁποίας ἀνέμενε τιμητικῶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, πλαισιούμενος ἀπό τούς Πατέρες, τήν Ἐφορεία τῆς Μονῆς καί πλῆθος πιστῶν.

Ἔμπροσθεν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνέπεμψε ἱκετήρια εὐχή ὑπέρ καταπαύσεως τῆς πυρίνου λαίλαπος πού ἐνέσκηψε στήν Πατρίδα μας καί ἐν συνεχείᾳ χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ μεθεόρτου Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐνῶ πρό τῆς Ἀπολύσεως στό προαύλιο (πλατύ) τῆς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου εὐλογήθησαν οἱ Ἄρτοι. Ἐπίσης παρετέθη πρός προσκύνηση τεμάχιον τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου τήν ἐπαύριον 7η Αὐγούστου, Ὁσίου Ἰωσήφ Γεροντογιάννη καί τέλος οἱ παρευρισκόμενοι πέρασαν ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος μετέδωσε στόν καθένα τεμάχιον ἄρτου ἐμβαπτισμένο σέ οἶνο καί ἀκολούθως προσφέρθηκαν σ’ ὅλους τά πατροπαράδοτα συμιακά «ἀκούμια» (εἴδος λουκουμάδων) καί ἄλλα ἑορταστικά κεράσματα.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.

ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΙΣ Ι. ΜΟΝΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

  

232

ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΙΣ Ι. ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

 

232

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - Ι. ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ