Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

IMG 7357Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου μας κυροῦ Χρυσοστόμου στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, τό σεπτό του σκήνωμα κατά τήν ἐπιθυμία του, μετεφέρθη ὁδικῶς στήν Ι. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὅπου καί ἐνεταφιάσθη. Ἡ νεκρική αὐτοκινητοπομπή διασχίζοντας τόν γραφικό οἰκισμό τοῦ νησιοῦ καί τήν ἀπείρου κάλλους ἐνδοχώρα μέ τίς κατάφυτες βουνοπλαγιές καί τά ἀπέριττα ἀγαπημένα του ἐκκλησάκια, ἔφθασε στά Προπύλαια τῆς Μονῆς, ὅπου ἀνέμεναν Κλῆρος καί Λαός. Τό στρατιωτικό Ἄγημα τοῦ 549 ΤΕ ἀπέδωσε τίς πρέπουσες τιμές καί ὑπό τόν πένθιμο ἦχο τῶν κωδώνων τοῦ ἱστορικοῦ Καμπαναριοῦ, τό λείψανο εἰσῆλθε στό Καθολικό, ὅπου καί ἐναπετέθη ἔμπροσθεν τῆς θαυματουργοῦ Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ταξιάρχου, τόν Ὁποῖο ὁ μεταστάς τά μέγιστα εὐλαβεῖτο. Εὐθύς ἀμέσως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, συμπροσευχομένων τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων καί Πρεσβυτέρων ἐτελέσθη Νεκρώσιμον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ποιμενάρχου μας.


Ἐν συνεχείᾳ τό σκήνωμα μετεφέρθη στό Κοιμητήριο τῆς Μονῆς, ὅπου καί ἐνεταφιάσθη πλησίον τοῦ τάφου τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου, Ἡγουμένου Γαβριήλ Μαργαρίτη, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Πρό τῆς καθόδου αὐτοῦ στόν τάφο, κατά τήν ἐπιθυμίαν καί πρόνοιαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιερέως, τοῦ πάνυ φιλοπάτριδος καί κατά πάντα ἀξίου τέκνου τῆς γενετείρας αὐτοῦ Ἴμβρου, ἐτοποθετήθη ὑπό τῶν κηδευσάντων αὐτόν Ἀρχιερέων ἐντός τοῦ φερέτρου, χῶμα ἐκ τῆς γενεθλίου του Νήσου καί μάλιστα ἐκ τοῦ τάφου τῶν ἀειμνήστων αὐτοῦ γεννητόρων, Νεοκλέους καί Στυλιανῆς, ὅπως ἡ ἐπί τοῦ κυτίου ἰδιόχειρη σημείωσή του βεβαιώνει.

Κατόπιν, κατά τήν τάξη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἀφῃρέθησαν τό Ἱ. Εὐαγγέλιο, ἡ Μίτρα, τά Ἐγκόλπια καί ἡ Ποιμαντική Ράβδος, καί τό σκήνωμα ἐκαλύφθη μέ τό Μοναχικό Ἐπανωκαλύμμαυχο ἤ κουκούλιο. Δραττόμενοι δέ τῆς εὐκαιρίας ἀναφέρουμε ὅτι τοῦτο, ἔτι ζῶντος τοῦ φέροντος αὐτό, ὑπενθυμίζει σ’ αὐτόν τήν συσταύρωσή του μέ τόν Δεσπότη Χριστό καί τήν ἐν γένει νέκρωση τοῦ Μοναχοῦ γιά τόν κόσμο. Τήν ὕστατη αὐτή στιγμή, συμβολίζει τό σουδάριο τοῦ Κυρίου καί τά ἐντάφια σπάργανα, μέ τά ὁποῖα τύλιξαν τόν Νεκρωθέντα Κύριο.

Τέλος, τήν ὥρα πού ἡ γῆ τῆς Σύμης δεχόταν τό σκήνωμα, ἀπεδόθησαν καί οἱ τελευταίες προβλεπόμενες τιμές ἀπό τό Στρατιωτικό Ἄγημα καί τή Φιλαρμονική, μέ τιμητικές ριπές τῶν ὅπλων καί πένθιμα ἐμβατήρια, τῶν Ἱερέων ψαλλόντων τό Ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο «Ὅτε κατῆλθες...», γιά νά φανεῖ ἔτσι ἡ βεβαία πίστη μας στήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ ὁποία προπιστώνει καί τήν κοινή ἀνάσταση τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Μετά τό πέρας τῆς ταφῆς, ἅπαντες, Κλῆρος καί Λαός, κατευθύνθηκαν στήν Μεγάλη Τράπεζα τῆς Μονῆς, ὅπου παρεκάθισαν σέ γεῦμα διά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ κοιμηθέντος Ἱεράρχου.


Εκτύπωση   Email