Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 1649

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, παραδόθηκαν σήμερα Πέμπτη 25η Ἀπριλίου 2024 παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου στούς Ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἕξη φορητοί ὑπολογιστές καί οἱ ἀντίστοιχοι ἐκτυπωτές, καθώς καί τρεῖς σταθεροί ὑπολογιστές, ὡς καί ἕνα μεγάλο φωτοτυπικό πολυμηχάνημα ἀπό τόν Δ/ντή τοῦ Ι.Π.Ε. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Θεολόγο Ἀλεξανδράκη, πρός ἐξοπλισμό τῶν  διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί στά τέσσερα νησιά μας, τήν Σύμη, τήν Τῆλο, τήν Χάλκη καί τό Καστελλόριζο.

Οἱ ὑπολογιστές περιλαμβάνουν προγράμματα καί ἐφαρμογές προσαρμοσμένα στίς ποιμαντικές, διοικητικές καί ὑπηρεσιακές ἀνάγκες τῶν ἐνοριακῶν ναῶν, μέσα ἀπό ἕνα ἐγκατεστημένο πληροφοριακό σύστημα πού θά μπορεῖ ἐκτός τῶν ἄλλων νά συνδέει διοικητικές ἐργασίες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ τίς Ἐνορίες τους στό πλαίσιο τοῦ ἔργου «Ψηφιακός Ἐνοριακός Κόμβος», πού πραγματοποιεῖται μέ τήν συγχρηματοδότηση τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπό τό Ἐπιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μεταρρύθμιση τοῦ Δημόσιου Τομέα, μέ κωδικό MIS 520438.

Τό ἔργο ἀφορᾶ στήν παροχή τῆς ἀπαραίτητης πληροφοριακῆς ὑποδομῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῶν Δωδεκανήσων, τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου καί τῶν 89 Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, καθώς καί τοῦ ἀπαραίτητου ἐξοπλισμοῦ σέ 4.000 ἐνορίες (Ἐνοριακοί Ψηφιακοί Κόμβοι) καί σέ 106 Μητροπολιτικούς κόμβους (πού ἀντιστοιχεῖ σέ 346 σταθερούς ὑπολογιστές καί 106 ἐκτυπωτικά πολυμηχανήματα) μέ στόχο τήν ἀναβάθμιση τῶν ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἐκκλησίας στούς πολῖτες, ἀλλά καί τήν λειτουργία αὐτῶν, ὡς ἐκπαιδευτικῶν ψηφιακῶν κόμβων γιά τήν διαρκῆ ἐκπαίδευση καί ψηφιακή ἐνδυνάμωση τῶν κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο Β΄ γιά τήν σπουδαία αὐτή προσφορά στήν Ἐκκλησία καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τίς νέες δυνατότητες πού προσφέρονται στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση. Ἐπίσης εὐχαρίστησε θερμά τόν Διευθυντή τοῦ Ι.Π.Ε. Ἀρχιμ. Θεολόγο Ἀλεξανδράκη γιά τόν ἀποτελεσματικό καί ἄψογο συντονισμό καί τήν γενικότερη ἐπιτυχημένη προσφορά του στό Ι.Π.Ε., ὡς καί γιά τήν ἄριστη ὑλοποίηση σέ τόσο μεγάλη κλίμακα ἑνός τέτοιου μεγαλεπηβόλου προγράμματος, τό ὁποῖο ἰδιαίτερα γιά τήν ἀκριτική καί πολυνησιακή Ἱερά Μητρόπολη Σύμης, πού ἀποτελεῖ μία ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου στά Δωδεκάνησα, σίγουρα θά ἀποβεῖ χρήσιμο καί λίαν λειτουργικό.

Ἀκολούθως ὁ π. Θεολόγος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν οὐσιαστική συνεργασία καί στήριξη, ὡς καί τόν κ. Γεώργιο Πετρόπουλο, Γραμματέα τῆς Ι. Μητροπόλεως καί Συντονιστῆ ἀπό μέρους τῆς Ι. Μητροπόλεως Σύμης γιά τήν σημαντική συμβολή του στήν διεκπεραίωση τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἔργου. Ἔπειτα εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς μας γιά τήν συμμετοχή τους καί ἔδωσε διευκρινίσεις σχετικά μέ τήν λειτουργία τοῦ κόμβου. Ἐπισήμανε ὅτι τό ὡς ἄνω ἔργο ἔρχεται ὡς συνέχεια τῆς θεωρητικῆς κατάρτισης πού ἔχουν ἀποκομίσει οἱ Ἱερεῖς ὅλης τῆς Ἑλλάδας μέσα ἀπό τά 82 τμήματα μέ θεματικό τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 28 ὡρῶν, πού ὑλοποιήθηκαν ἀπό τό Ι.Π.Ε. καί προσέφεραν στούς κληρικούς τούς βασικούς ἄξονες διοίκησης καί ὀργάνωσης τῆς ἐνορίας μέ πνεῦμα διακονίας καί ἐπί τῇ βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, τό ὁποῖο καί θά ἀποτελέσει τόν προθάλαμο ἑνός ἀκόμα μεγαλύτερου ἐγχειρήματος πού ἀφορᾶ στόν ψηφιακό ἐγγραμματισμό τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ τῆς Ἐκκλησίας πού σχεδιάζεται καί πρόκειται νά ὑλοποιηθεῖ κατά τό ἑπόμενο χρονικό διάστημα. Τό πρόγραμμα αὐτό στοχεύει στή διεύρυνση τῶν γνώσεων τῶν κληρικῶν τῆς χώρας στίς βασικές δεξιότητες στή χρήση ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ, στήν ἐκπαίδευση στίς ψηφιακές ὑπηρεσίες τῆς Ἐκκλησίας καί στήν ψηφιακή ἀνάπτυξη στήν ποιμαντική τῆς ἐνορίας καί ἀποτελεῖ καρπό τῆς γόνιμης συνεργασίας ἀνάμεσα στήν Ἐκκλησία καί τήν Πολιτεία.

   Τέλος, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος ἐπέδωσε ὡς ἐλάχιστον ἀντίδωρον εἰς τόν π. Θεολόγον τόν Ἐπετειακό Τόμο "100 Χρόνια Πανορμίτειο Γυμνάσιο Σύμης", ἔκδοσις τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν παράδοση τοῦ Κόμβου.

 

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top