Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 1635

Τήν Πέμπτη 25η Ἀπριλίου, μιά ἡμέρα πρίν τά Σχολεῖα κλείσουν γιά τίς διακοπές τοῦ Πάσχα, ἐπισκέφθηκαν τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, οἱ μικροί Μαθητές καί Μαθήτριες τοῦ 1ου Νηπιαγωγείου Γιαλοῦ Σύμης μέ τίς Νηπιαγωγούς τους, προκειμένου νά ζητήσουν τήν εὐχή τοῦ Ποιμενάρχου μας καί νά ψάλλουν τά κάλαντα τοῦ Λαζάρου. Τά παιδιά εἶχαν προετοιμάσει μέ τόν καλύτερο τρόπο αὐτή τους τήν ἐκδήλωση, ἀφοῦ ἐδῶ καί μέρες μέ πολύ κόπο καί ἔμπνευση εἶχαν κατασκευάσει στό Σχολεῖο τους ἕνα μικρό ὁμοίωμα Ἐπιταφίου ἀπό ἀνακυκλώσιμα ὑλικά χειροτεχνίας, τό ὁποῖο στολισμένο μέ μεγάλη ἐπιμέλεια τό μετέφεραν – θά λέγαμε λιτανευτικά – καί μέ μεγάλη χαρά τό προσέφεραν στόν Σεβασμιώτατο.

Ἦταν ὄντως μιά εὐχάριστη ἔκπληξη, πού χαροποίησε καί συγκίνησε τόν Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος μέ πατρική ἀγάπη καλοσώρισε τά παιδιά καί τίς Νηπιαγωγούς τους, προσέφερε ἀγαπημένα κεράσματα στούς μικρούς ἐπισκέπτες, συνεχάρη καί εὐχαρίστησε ὅλους γιά αὐτήν τήν σχολική δράση, ἡ ὁποία δίνει ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία πρό τῶν Πανσέπτων ἡμερῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, παρά τά ὅσα συμβαίνουν στόν ταραγμένο κόσμο μας. Τέλος, ἀφοῦ τά παιδιά ἔψαλλαν τά παραδοσιακά κάλαντα τοῦ Λαζάρου, ὁ Σεβασμιώτατος τούς μίλησε μέ ἁπλᾶ λόγια γιά τό μεγάλο αὐτό θαῦμα τῆς ἐγέρσεώς του καί εὐχήθηκε σέ ὅλους εὐλογημένη Μεγάλη Ἑβδομάδα καί καλή Ἀνάσταση.

Γιά μιά ἀκόμη φορά ἀποδεικνύεται ὁ βαρυσήμαντος καί ἀνεκτίμητος ρόλος, μετά τήν οἰκογένεια, τοῦ αὐθεντικοῦ Παιδαγωγοῦ, ὅταν τροφοδοτεῖ μέ τά ἀπαραίτητα πνευματικά ἐφόδια τόν μαθητή του μέσῳ τῆς γνωστικῆς διαδικασίας. Μέσα ἀπό τέτοιου εἴδους βιωματικές δράσεις τόν προτρέπει σέ πνευματικές ἰχνηλασίες, καλλιεργώντας σέ αὐτόν μία εὐρύτερη ἀγάπη γιά τήν γνώση καί τήν πνευματική ἀναζήτηση, ἡ ὁποία θά ὁλοκληρωθεῖ μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐντός τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, κατά τήν πορεία τῆς ζωῆς τοῦ νέου ἀνθρώπου ὁδηγῶντας τον ὄχι μόνο στήν ἠθική τελείωση, ἀλλά στήν μετοχή του στό ἄκτιστο φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα.

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top