Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 IMG 20210804 134458

Σήμερα 4η Αὐγούστου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ὑπεδέχθη μέ ἰδιαιτέρα χαρά στό Μητροπολιτικό Μέγαρο τόν Ἑλληνοαμερικανό Γερουσιαστῆ (State Senator) τοῦ Rhode Island κ. Λεωνίδα Ραπτάκη (Lou Raptakis), ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στήν Σύμη καί τυγχάνει Πρόεδρος τῶν ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἀμερικανῶν Γερουσιαστῶν, συνοδευόμενο τόσο ἀπό Γερουσιαστές, ὅσο καί ἀπό μέλη τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν.

Ὁ κ. Ραπτάκης συνέστησε τόν Σεβασμιώτατο στήν ἐκλεκτή συνοδεία του ὡς τόν δραστήριο Ποιμενάρχη τῶν πλέον ἀκριτικῶν Νήσων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας, ἐκφράζοντας παράλληλα τό ζωηρό ἐνδιαφέρον του διά τά ἐθνικά μας θέματα καί τήν πορεία τους. Ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε εὐγενῶς τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτες καί παρουσίασε δι’ ὀλίγων τό ἱστορικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπισημαίνοντας ὅτι καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα καί μία ἐκ τῶν λοιπῶν ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν Γερουσιαστῆ διά τήν ἔμπρακτη ἀγάπη του πρός τό Σεπτό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας καί γιά τήν ἐθνική συμβολή του, καθ’ ὅτι ὡς γνωστόν ὁ κ. Ραπτάκης, ἐπί 28 χρόνια διοργανώνει κατά τήν ἐτήσια ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821, ἐπίσημη ἐκδήλωση στό Κυβερνεῖο τοῦ Ρόντ Ἄϊλαντ, ὅπου στήν μεγάλη αἴθουσα τῆς Γερουσίας καί μέ πλήρη ἀπαρτία τῶν Μελῶν της ἀναγνωρίζεται ἡ Ἑλλάδα, ἐκδίδεται καί ψηφίζεται σέ ζωντανή συνεδρίαση ψήφισμα ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Χώρας μας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Κύπρου.

Ἀκολούθως, ἀφοῦ δέχθηκαν τήν ἐγκάρδια νησιωτική φιλοξενία, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στόν κ. Ραπτάκη ὡς εὐλογία, ἀργυρᾶ Εἰκόνα τῆς Παναγίας, εὐχόμενος τήν Προστασία καί εὐλογία Της στό ἐθνικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ καί ἐν τέλει οἱ ἐπισκέπτες ἀναχώρησαν μέ τίς καλύτερες τῶν ἐντυπώσεων, διά νά μεταβοῦν ταπεινοί προσκυνητές στήν Ἱ. Μονή τοῦ Πανορμίτη.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top