Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

IMG 20210318 112235

Σήμερα Πέμπτη 18η Μαρτίου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ὑπεδέχθη στό Μητροπολιτικό Μέγαρο τόν νέο Διοικητῆ τῆς 95ης Α.Δ.Τ.Ε. Ὑποστράτηγο κ. Ἐμμανουήλ Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε τήν πρώτη καί ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στήν Σύμη, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διοικητῆ τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης. Ὁ Μέραρχος ἔγινε δεκτός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο μέ ἰδιαίτερη χαρά καί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν ἐπικοδομητικῶς θέματα πού ἄπτονται κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος, τοῦ προσέφερε ὡς εὐλογία ἀντίγραφο τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ἐπικαλούμενος τήν προστασίαν τοῦ Ἀρχαγγέλου εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν ὑψηλῶν ἐθνικῶν καί εὐθυνοφόρων του καθηκόντων, εὐχόμενος ὑγείαν καί ἐνδυνάμωσιν, ὡς καί εὐλογημένη ἡ ἀρξαμένη Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα.

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top